ALUEVAALIT 23.1.2022. MITÄ VARTEN?

Aluevaalit,Kannanotot

Reilun parin viikon kuluttua valitaan 21 hyvinvointialueen valtuustojen jäsenet. Varsinais-Suomen valtuustoon valitaan 79 henkilöä. Mistä he päättävät, mitä he tekevät?

40 % hyvinvointialueiden toiminnasta on julkisten sairaaloiden toimintaa, nykyisten sairaanhoitopiirien tuottamia palveluita. Sairaanhoitopiirit sulatetaan hyvinvointialueisiin lukuun ottamatta HUS:a.

20 % on terveyskeskustyötä. Lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden lisäksi neuvoloita, vuodeosastoja, fysioterapiaa, hoitotarvikejakelua jne. – yhteensä 32 eri palvelua.
Haastavin alue se 20 %, mikä on ikäihmisten palveluita kuten kotihoitoa, tuettua tai tehostettua palveluasumista. Tämä sektori tullee kasvamaan eniten tulevaisuudessa.

20 % sisältää muut sosiaalipalvelut,  kuten kehitysvammaisten erityishuolto, vammaisten palvelut, lastensuojelu, kasvatus- ja perheneuvolat ja muu perhetyö, päihdeongelmien ehkäisy ja hoito, sosiaalityö eri viranomaisten kanssa.
Hyvinvointialueen toimintaan kuuluu sitten vielä palo- ja pelastustoiminta. Alueelliset pelastuslaitokset siirtyvät osaksi hyvinvointialueita.

Suuria kysymyksiä ja tehtäviä on paljon. Miten saadaan terveyskeskukset toimimaan paremmin kuin nyt, jos ei saada lääkäreitä ja hoitajia hakeutumaan toimiin? Palvelusetelien käyttäminen saattaa tulla laajaksikin, jotta ihmiset pääsevät välittömästi hoitoon tai hoivaan, kun sitä tarvitsevat. Yksityissektori tulee mielellään apuun kuten tähänkin saakka.

Kolmatta sektoria tarvitaan lasten ja nuorten ongelmien ehkäisemiseksi. Yhteistyötä voidaan tehdä myös apteekkien henkilökunnan kanssa erityisesti kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden lääkehoidon toteuttamiseksi parhaalla tavalla.

Työtä ja vastuuta tulee olemaan paljon. Minulla on kokemusta, tietoa, taitoa ja tekemisen tahtoa.

Anneli Kivijärvi

Erikoislääkäri, LKT nro 367