Valtuustoaloite Ari Korhonen 20.3.2023

Aloitteet ja puheenvuorot valtuustossa

Valtuustoaloite hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä Raisiossa.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi linjataan niitä toimia, joilla suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuus saadaan vähenemään vuoteen 2030 mennessä.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen tarkoittaa toimia, joilla vähennetään terveyseroja, eriarvoisuutta, syrjäytymistä, päihdeongelmia sekä ennaltaehkäistään terveyteen ja turvallisuuteen kielteisesti vaikuttavia tekijöitä. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen läpäisee kaikki kaupungin toimialat ja ulottuu kaikkiin väestöryhmiin. Se voi tarkoittaa syrjäytymistä estäviä toimia, ennaltaehkäisevää kulttuuri- tai liikuntatarjontaa tai vaikka esteetöntä kaupunkisuunnittelua.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 6 § – 7 § edellyttää yhdessä tehtävää hyvinvoinnin- ja terveyden edistämistä sekä kunnilta että hyvinvointialueilta.

On tärkeää, että hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä koordinoidaan, asetetaan sille tavoitteet ja raportoidaan toteutumisesta vuosittain.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Raisioon valmistellaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden ohjelma. Ohjelma valmisteltaisiin hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen jaostossa ja sen tavoitteiden toteutumista seurattaisiin valtuustossa osana hyvinvointikertomusta.

Raisiossa 20.3.2023
Ari Korhonen