Ei myydä sotea markkinoille.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä toteaa, että hyvinvointialueella on oltava riittävä osaaminen, toimintakyky ja valmius vastata sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja sen on huolehdittava asukkaidensa palvelutarpeen mukaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta kaikissa tilanteissa. Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi hyvinvointialueella on oltava palveluksessaan toiminnan edellyttämä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö sekä hallinnollinen ja muu henkilöstö, hallinnassaan asianmukaiset toimitilat ja toimintavälineet sekä muut tarvittavat toimintaedellytykset. Lisäksi hyvinvointialueella on oltava järjestämisvastuunsa toteuttamisen edellyttämä riittävä oma palvelutuotanto.

Hyvinvointialueet rakentuvat vahvasti sille ajatukselle, että palvelut järjestetään ja tuotetaan itse. Näin pitää ollakin, onhan kysymys hyvinvointiyhteiskunnan tärkeimmistä palveluista! Tästä huolimatta useissa puheenvuoroissa edelleen vaaditaan ulkoisen palvelutuotannon ja palveluseteleiden lisäämistä. Jos tavoite on heikentää omaa palvelutuotantoa ja saada markkinoita ottamaan suurempi osuus palveluista, niin ollaan väärällä tiellä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat jakaantuvat kahden kerroksen väkeen – niihin, joilla on varaa käydä palveluseteleiden ja ostopalveluiden turvin yksityisillä ja niihin, joille on tarjolla vain välttämättömimmät palvelut.

Hyvinvointialueen palveluiden kehittäminen vaatii vahvan oman palvelutuotannon. Kehittäminen on suunnattava ensisijaisesti oikea-aikaiseen palveluihin pääsyyn, olipa kysymys terveydenhuollon palveluista tai sosiaalipalveluista. Yksityiset markkinat eivät ole tällöin vaihtoehto, korkeintaan täydentävä palvelu siellä, missä oma tuotanto ei kaikkeen pysty.

On tärkeää, että palvelut eivät eriarvoistu. On myös talouden kannalta välttämätöntä, että rahaa ei lapioida yksityisille markkinoille ideologisin perustein. Ei myydä sotea markkinoille.

Ari Korhonen

aluevaaliehdokas

sairaanhoitopiirin hallituksen pj.