Valtuustoaloite Ari Korhonen 6.9.2021

Valtuustoaloitteet

Raision kaupunginvaltuusto on päättänyt 12.4.2021 § 52 Raision kaupungin sopeuttamisohjelmasta. Samassa yhteydessä on päätetty toteuttaa toimenpide katuvalojen sammutus arkiöinä klo 01-05.

Asiaa on tarpeen harkita uudelleen, koska kaupungin taloustilanne on oleellisesti kohentunut kevään jälkeen ja juuri nyt pimeän syksyn aikana katuvalojen sammutuksesta on suurin haitta asukkaille. Valottomuus lisää öiseen aikaan liikkuvien turvattomuuden tunnetta, vaikuttaa kielteisesti kaupungin vetovoimaan ja altistaa ilkivallan ja rikosten lisääntymiselle.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että sopeutusohjelman toimenpiteen katuvalojen sammuttaminen arkiöinä klo 01-05 toimeenpano keskeytetään välittömästi.

Raisiossa 6.9.2021

Ari Korhonen